Filter

000 RPMAdd-On Part: 0208;0207;0212Add-On Part: 0208;0207;0456;0430;0212;0217Add-On Part: 0443;0445;0447LXL;0444;0456;0451Add-On Part: 0443;0445;0447SM;0444;0456;0451Add-On Part: 0443;0447LXL;0444;0445;0456;0451Add-On Part: 0443;0447SM;0444;0445;0456;0451Add-On Part: 0445;0444;0443;0456;0447LXL;0451Add-On Part: 0445;0444;0443;0456;0447SM;0451Add-On Part: 0445;0447LXL;0444;0443;0456;0451Add-On Part: 0445;0447SM;0444;0443;0456;0451Add-On Part: 0447LXL;0445;0443;0444;0456;0451Add-On Part: 0447LXL;0445;0444;0443;0456;0451Add-On Part: 0447SM;0445;0443;0444;0456;0451Add-On Part: 0447SM;0445;0444;0443;0456;0451Add-On Part: 1398-00408;2116;2117;2118;3263;3288Add-On Part: 1398-00408;2198;5289;5284;3298;3288Add-On Part: 19306;5289;BEX-3000;2160;BEX-1500Add-On Part: 19307;5289;BEX-3000;2160;BEX-1500Add-On Part: 2121;2204;2203;2234;48009;48006Add-On Part: 2151;3202;3201;3231;3233;3232Add-On Part: 2160;DM-40Add-On Part: 2244;2234;2121;2203;2236;48001Add-On Part: 2246;2245;2229;2239;2240;6754-CBAdd-On Part: 2246;2245;2229;2239;2240;6754-PHAdd-On Part: 2246;2245;2229;2239;2240;6754-SCAdd-On Part: 2246;2245;2229;2239;2240;6754-ULAdd-On Part: 2252;2286;2287;6752-CB;6709-CB;6758-CBAdd-On Part: 2252;2286;2287;6752-PH;6709-PH;6758-PHAdd-On Part: 2252;2286;2287;6752-SC;6709-SC;6758-SCAdd-On Part: 2252;2286;2287;6752-UL;6709-UL;6758-ULAdd-On Part: 2259;2260;2286;2287;9114Add-On Part: 2268;2269;2265;2266;2267Add-On Part: 2268;2269;2265;2266;2267;1337-00408Add-On Part: 2268;2269;2265;2266;2267;3288Add-On Part: 2268;2269;2265;2266;2267;4337-MAdd-On Part: 2268;2269;2265;2266;2267;4354Add-On Part: 2268;2269;2265;2266;2267;5937-MAdd-On Part: 2268;2269;2265;2266;2267;9114Add-On Part: 2277;2278;2280;2281;2282;2283Add-On Part: 2277;2278;2280;2281;2282;5927-MAdd-On Part: 2277;3298;2280;2281;2282;2283Add-On Part: 2283;2282;2275;2272;2273;2263Add-On Part: 3224;3223;3226;3288;3284Add-On Part: 3224;3227;3228;3229;3226Add-On Part: 3224;3227;3228;3229;3226;4431-MAdd-On Part: 3224;3227;3228;3229;3226;9114Add-On Part: 3227;3228;3229Add-On Part: 3227;3228;3229;3288;3286;3284Add-On Part: 3262;3263Add-On Part: 3263;2282;2277;2268;2259;3288Add-On Part: 3280;3275;2276;3288;3286;3284Add-On Part: 3280;3275;2276;3288;3286;4397Add-On Part: 3280;3275;2276;3288;3286;4479Add-On Part: 3280;3275;2276;9114Add-On Part: 3284;3285;3286;3287;3288Add-On Part: 3284;9114;3220;3211Add-On Part: 3285;9114;3220;3211Add-On Part: 3286;9114;3220;3211Add-On Part: 3288;3284;3285;3286Add-On Part: 3288;3284;3285;3286;3287Add-On Part: 3288;3286;3284;2268;2266;2267Add-On Part: 3288;3286;3284;2273;2263;2261Add-On Part: 3288;3286;3285;3284;2343;2160Add-On Part: 3288;3286;3285;3284;3287Add-On Part: 3288;3286;3285;3284;3287;4498Add-On Part: 3288;3286;3285;3284;3287;4898Add-On Part: 3288;3286;3285;4327-M;4337-M;4348-MAdd-On Part: 3288;3286;3298;2268;2266;2267Add-On Part: 3288;9114;3220;3211Add-On Part: 3298;3288;3284;3285;3286Add-On Part: 5203;5204Add-On Part: 5203;5204;3288;3286;3285;3284Add-On Part: 5203;5204;3288;3286;3285;4497Add-On Part: 5203;5204;4798;4727;4737;4791Add-On Part: 5255;6754-CB;6752-CB;6758-CB;6709-CB;6798-CBAdd-On Part: 5255;6754-PH;6752-PH;6758-PH;6709-PH;6798-PHAdd-On Part: 5255;6754-SC;6752-SC;6758-SC;6709-SC;6798-SCAdd-On Part: 5255;6754-UL;6752-UL;6758-UL;6709-UL;6798-ULAdd-On Part: 5258;9119;5264;9123;2189;9117Add-On Part: 5275;2245;2290;5655-05702-D;5652-05702-A;6847-05705Add-On Part: 5275;2246;2296;5655-05702-D;5660-05702-A;6847-05705Add-On Part: 5275;2290;2245;5655-05702-D;5652-05702-A;6847-05705Add-On Part: 5275;2296;2246;5655-05702-D;5652-05702-A;6847-05705Add-On Part: 5275;2296;2246;5655-05702-D;5660-05702-A;6847-05705Add-On Part: 5275;5655-05702-D;5652-05702-A;5660-05702-A;5639-05702-D;6847-05705Add-On Part: 5276;2252;5652-05702-A;5660-05702-A;5639-05702-D;6847-05705Add-On Part: 5276;2252;5654-05702;5652-05702-A;5660-05702-A;6847-05705Add-On Part: 5283;5214;3288;3284;3285Add-On Part: 5289Add-On Part: 5289;3288-KAdd-On Part: 5289;3299;5284;5290;5291;2280Add-On Part: 5289;5284;5291;3288-KAdd-On Part: 5289;5284;5292;3288-KAdd-On Part: 5289;5284;9123Add-On Part: 5289;5284;9123;10002Add-On Part: 5289;5284;9123;2160;BEX-3000Add-On Part: 5289;5284;9123;2160;BEX-3000;10002Add-On Part: 5289;5284;9123;3288-KAdd-On Part: 5289;5284;9123;3288-K;5292Add-On Part: 5289;5284;9123;5291Add-On Part: 5289;5284;9123;5291;10002Add-On Part: 5289;5291;5292;5290;P23811;P23911Add-On Part: 5289;5291;5292;5290;P238128;P239128Add-On Part: 5289;5291;5292;5290;P23812;P23912Add-On Part: 5289;5291;5292;5290;P238218;P239218Add-On Part: 5289;5291;5292;5290;P23821;P23921Add-On Part: 5289;5291;5292;5290;P23822;P23922Add-On Part: 5289;5291;5292;5290;P23831;P23931Add-On Part: 5289;5291;5292;5290;P238328;P239328Add-On Part: 5289;5291;5292;5290;P23832;P23932Add-On Part: 5289;5291;5292;5290;P23852;P23952Add-On Part: 5289;6297;6299;6290Add-On Part: 5289;9117Add-On Part: 5289;9117;5291Add-On Part: 5291;5292;5289;2153;1398-00408;1337-00408Add-On Part: 5291;5292;5289;2153;1398;3288Add-On Part: 5291;5292;5289;2153;3288;1478Add-On Part: 5291;5292;5289;5290Add-On Part: 5291;5292;5289;5290;1896Add-On Part: 5291;5292;5289;5290;2153Add-On Part: 5291;5292;5289;5290;3299;4497Add-On Part: 5291;5292;5289;5290;3299;4498Add-On Part: 5291;5292;5289;5290;4798;4727Add-On Part: 5291;5292;5289;5290;9114Add-On Part: 5291;5292;5289;6798-CB;6754-CB;6752-CBAdd-On Part: 5291;5292;5289;6798-PH;6754-PH;6752-PHAdd-On Part: 5291;5292;5289;6798-SC;6754-SC;6752-SCAdd-On Part: 5291;5292;5289;6798-UL;6754-UL;6752-ULAdd-On Part: 5330;5332;6789-CB;6754-CB;6752-CB;6709-CBAdd-On Part: 5330;5332;6789-PH;6754-PH;6752-PH;6709-PHAdd-On Part: 5330;5332;6789-SC;6754-SC;6752-SC;6709-SCAdd-On Part: 5330;5332;6789-UL;6754-UL;6752-UL;6709-ULAdd-On Part: 5654-05702;5652-05702-A;5660-05702-A;5639-05702-D;5666-05702-A;6847-05705Add-On Part: 6297;6137-M;6127-M;6192;6103-M2;6148-MAdd-On Part: 8156-05702;8152-05702;8142-05702;8163-05702;8161-05702;8199-05702Add-On Part: 8156-05702;8152-05702;8142-05702;8183-05702;8161-05702;8199-05702Add-On Part: 8156-05702;8152-05702;8183-05702;8163-05702;8161-05702;8199-05702Add-On Part: 8156-05702;8183-05702;8142-05702;8163-05702;8161-05702;8199-05702Add-On Part: 8183-05702;8152-05702;8142-05702;8163-05702;8161-05702;8199-05702Add-On Part: 9110;9152-T;9140-T;9171-T;9178-T;2205Add-On Part: 9110;9152-T;9154-T;9140-T;9171-T;9178-TAdd-On Part: 9110;9152-T;9154-T;9171-T;9178-T;2205Add-On Part: 9110;9152-UL;9140-UL;9171-UL;9178-UL;2205Add-On Part: 9110;9152-UL;9154-UL;9140-UL;9171-UL;9178-ULAdd-On Part: 9110;9152-UL;9154-UL;9171-UL;9178-UL;2205Add-On Part: 9110;9154-T;9140-T;2205Add-On Part: 9110;9154-UL;9140-UL;2205Add-On Part: 9110;9160-T;9145-T;2205Add-On Part: 9110;9160-T;9145-T;9157-T;2205Add-On Part: 9110;9160-T;9157-T;2205Add-On Part: 9110;9160-UL;9145-UL;2205Add-On Part: 9110;9160-UL;9145-UL;9157-UL;2205Add-On Part: 9110;9160-UL;9157-UL;2205Add-On Part: 9110;9178-T;9159-T;2205Add-On Part: 9110;9178-UL;9159-UL;2205Add-On Part: 9114Add-On Part: 9114;2204;2236;2121Add-On Part: 9114;2260;2286;2287Add-On Part: 9114;2268;2266;2267Add-On Part: 9114;2268;2266;2267;2204;2236Add-On Part: 9114;2268;2266;2267;5927-M;5937-MAdd-On Part: 9114;2268;2266;2267;6127-M;6137-MAdd-On Part: 9114;5905;5948-M;5904;5903-M;5978Add-On Part: 9114;6105;6148-M;6160;6186;6280-MAdd-On Part: 9117;2153;9123;1388-00408;1337-00408;1327-00408Add-On Part: 9117;2189;9123Add-On Part: 9117;2189;9123;2205;P32511;P34611Add-On Part: 9117;2189;9123;2205;P325128;P346128Add-On Part: 9117;2189;9123;2205;P32512;P34612Add-On Part: 9117;2189;9123;2205;P325218;P346218Add-On Part: 9117;2189;9123;2205;P32521;P34621Add-On Part: 9117;2189;9123;2205;P325228;P346228Add-On Part: 9117;2189;9123;2205;P32522;P34622Add-On Part: 9117;2189;9123;2205;P325318;P346318Add-On Part: 9117;2189;9123;2205;P32531;P34631Add-On Part: 9117;2189;9123;2205;P325328;P346328Add-On Part: 9117;2189;9123;2205;P32532;P34632Add-On Part: 9117;2189;9123;2205;P32552;P34652Add-On Part: 9117;2189;9123;5203;5204Add-On Part: 9117;2189;9123;9114Add-On Part: 9117;2189;9123;P32511;P34611;P23011Add-On Part: 9117;2189;9123;P325128;P346128;P230128Add-On Part: 9117;2189;9123;P32512;P34612;P23012Add-On Part: 9117;2189;9123;P325218;P346218;P230218Add-On Part: 9117;2189;9123;P32521;P34621;P23021Add-On Part: 9117;2189;9123;P325228;P346228Add-On Part: 9117;2189;9123;P32522;P34622;P23022Add-On Part: 9117;2189;9123;P325318;P346318;P230318Add-On Part: 9117;2189;9123;P32531;P34631;P23031Add-On Part: 9117;2189;9123;P325328;P346328;P230328Add-On Part: 9117;2189;9123;P32532;P34632;P23032Add-On Part: 9117;2189;9123;P32552;P34652;P23052Add-On Part: 9117;3288;3284;3285;3286Add-On Part: 9117;9123;3288;3286;3285;4354Add-On Part: 9119;9123;2189;9117;5652-05702-A;5655-05702-DAdd-On Part: 990342;3288;3284;3285;3286Add-On Part: 990344;2259;3288;3284;3285Add-On Part: 990344;2259;3298;3288;3284Add-On Part: HPR;2205Add-On Part: HPR;2205;P30211;P32011;P32511;P34611Add-On Part: HPR;2205;P302128;P320128;P325128;P346128Add-On Part: HPR;2205;P30212;P32012;P32512;P34612Add-On Part: HPR;2205;P302218;P346218Add-On Part: HPR;2205;P30221;P32021;P32521;P34621Add-On Part: HPR;2205;P30222;P32022;P32522;P34622Add-On Part: HPR;2205;P302318;P325318;P346318Add-On Part: HPR;2205;P30231;P32031;P32531;P34631Add-On Part: HPR;2205;P302328;P320328;P325328;P346328Add-On Part: HPR;2205;P30232;P32032;P32532;P34632Add-On Part: HPR;2205;P30252;P32052;P32552;P34652Add-On Part: HPR;2205;P304118Add-On Part: HPR;2205;P304118;P342118;P316118Add-On Part: HPR;2205;P30411;P32011;P32511;P34611Add-On Part: HPR;2205;P30411;P34211;P31611;P32111Add-On Part: HPR;2205;P304128;P320128;P325128;P346128Add-On Part: HPR;2205;P304128;P342128;P316128;P321128Add-On Part: HPR;2205;P30412;P32012;P32512;P34612Add-On Part: HPR;2205;P30412;P34212;P31612;P32112Add-On Part: HPR;2205;P30421;P32021;P32521;P34621Add-On Part: HPR;2205;P30421;P34221;P31621;P32121Add-On Part: HPR;2205;P30422;P32022;P32522;P34622Add-On Part: HPR;2205;P30422;P34222;P31622;P32122Add-On Part: HPR;2205;P304318;P325318;P346318Add-On Part: HPR;2205;P304318;P342318;P316318Add-On Part: HPR;2205;P30431;P32031;P32531;P34631Add-On Part: HPR;2205;P30431;P34231;P31631;P32131Add-On Part: HPR;2205;P304328;P320328;P325328;P346328Add-On Part: HPR;2205;P304328;P342328;P316328;P321328Add-On Part: HPR;2205;P30432;P32032;P32532;P34632Add-On Part: HPR;2205;P30432;P34232;P31632;P32132Add-On Part: HPR;2205;P30452;P32052;P32552;P34652Add-On Part: HPR;2205;P30452;P34252;P31652;P32152Add-On Part: HPR;2205;P310118;P304118Add-On Part: HPR;2205;P31011;P30411;P32511;P34611Add-On Part: HPR;2205;P310128;P304128;P325128;P346128Add-On Part: HPR;2205;P31012;P30412;P32512;P34612Add-On Part: HPR;2205;P31021;P30421;P32521;P34621Add-On Part: HPR;2205;P31022;P30422;P32522;P34622Add-On Part: HPR;2205;P310318;P304318;P325318;P346318Add-On Part: HPR;2205;P31031;P30431;P32531;P34631Add-On Part: HPR;2205;P310328;P304328;P325328;P346328Add-On Part: HPR;2205;P31032;P30432;P32532;P34632Add-On Part: HPR;2205;P31052;P30452;P32552;P34652Add-On Part: HPR;2205;P32511;P32211;P34411;P31411Add-On Part: HPR;2205;P32511;P34611;P31211;P32211Add-On Part: HPR;2205;P32511;P34611;P34411;P31411Add-On Part: HPR;2205;P325128;P322128;P344128;P314128Add-On Part: HPR;2205;P325128;P346128;P312128;P322128Add-On Part: HPR;2205;P325128;P346128;P344128;P314128Add-On Part: HPR;2205;P32512;P32212;P34412;P31412Add-On Part: HPR;2205;P32512;P34612;P31212;P32212Add-On Part: HPR;2205;P32512;P34612;P34412;P31412Add-On Part: HPR;2205;P325218;P322218;P344218Add-On Part: HPR;2205;P325218;P346218;P312218;P322218Add-On Part: HPR;2205;P325218;P346218;P344218Add-On Part: HPR;2205;P32521;P32221;P34421;P31421Add-On Part: HPR;2205;P32521;P34621;P31221;P32221Add-On Part: HPR;2205;P32521;P34621;P34421;P31421Add-On Part: HPR;2205;P325228;P322228Add-On Part: HPR;2205;P325228;P346228Add-On Part: HPR;2205;P32522;P32222;P34422;P31422Add-On Part: HPR;2205;P32522;P34622;P31222;P32222Add-On Part: HPR;2205;P32522;P34622;P34422;P31422Add-On Part: HPR;2205;P325318;P322318;P344318;P314318Add-On Part: HPR;2205;P325318;P346318;P312318;P322318Add-On Part: HPR;2205;P325318;P346318;P344318;P314318Add-On Part: HPR;2205;P32531;P32231;P34431;P31431Add-On Part: HPR;2205;P32531;P34631;P31231;P32231Add-On Part: HPR;2205;P32531;P34631;P34431;P31431Add-On Part: HPR;2205;P325324;P322324Add-On Part: HPR;2205;P325324;P346324Add-On Part: HPR;2205;P325324;P346324;P314324Add-On Part: HPR;2205;P325328;P322328;P344328;P314328Add-On Part: HPR;2205;P325328;P346328;P312328;P322328Add-On Part: HPR;2205;P325328;P346328;P344328;P314328Add-On Part: HPR;2205;P32532;P32232;P34432;P31432Add-On Part: HPR;2205;P32532;P34632;P31232;P32232Add-On Part: HPR;2205;P32532;P34632;P34432;P31432Add-On Part: HPR;2205;P32552;P32252;P34452;P31452Add-On Part: HPR;2205;P32552;P34652;P31252;P32252Add-On Part: HPR;2205;P32552;P34652;P34452;P31452Add-On Part: HPR;2205;P34411;P32511;P34611;P32211Add-On Part: HPR;2205;P344128;P325128;P346128;P322128Add-On Part: HPR;2205;P34412;P32512;P34612;P32212Add-On Part: HPR;2205;P344218;P325218;P346218;P322218Add-On Part: HPR;2205;P34421;P32521;P34621;P32221Add-On Part: HPR;2205;P34422;P32522;P34622;P32222Add-On Part: HPR;2205;P344318;P325318;P346318;P322318Add-On Part: HPR;2205;P34431;P32531;P34631;P32231Add-On Part: HPR;2205;P344328;P325328;P346328;P322328Add-On Part: HPR;2205;P34432;P32532;P34632;P32232Add-On Part: HPR;2205;P34452;P32552;P34652;P32252Add-On Part: HPR;2205;P34611;P32211;P34411;P31411Add-On Part: HPR;2205;P346128;P322128;P344128;P314128Add-On Part: HPR;2205;P34612;P32212;P34412;P31412Add-On Part: HPR;2205;P346218;P322218;P344218Add-On Part: HPR;2205;P34621;P32221;P34421;P31421Add-On Part: HPR;2205;P346228Add-On Part: HPR;2205;P346228;P322228Add-On Part: HPR;2205;P34622;P32222;P34422;P31422Add-On Part: HPR;2205;P346318;P322318;P344318;P314318Add-On Part: HPR;2205;P34631;P32231;P34431;P31431Add-On Part: HPR;2205;P346324;P322324;P314324Add-On Part: HPR;2205;P346328;P322328;P344328;P314328Add-On Part: HPR;2205;P34632;P32232;P34432;P31432Add-On Part: HPR;2205;P34652;P32252;P34452;P31452Add-On Part: N/AAdd-On: 2246;2245;2229;2239;2240;6754-CBAdd-On: 2246;2245;2229;2239;2240;6754-PHAdd-On: 2246;2245;2229;2239;2240;6754-SCAdd-On: 2246;2245;2229;2239;2240;6754-ULAdd-On: 3224;3223;3226;3288;3284Add-On: 3224;3227;3228;3229;3226Add-On: 3224;3227;3228;3229;3226;2204Add-On: 3224;3227;3228;3229;3226;5978Add-On: 3224;3227;3228;3229;3226;6137-MAdd-On: 3226;3228;3288;3286;4397;4363-MAdd-On: 3262;3263;1337-0408;1327-00408;1391-00408;1388-00408Add-On: 3284;3285;3286;3287;3288Add-On: 3298;3288;3286;3285;4348-M;2204Add-On: 6104;6144;6103;6197;6105;6148Add-On: 9110;9145-T;9157-T;2205Add-On: 9110;9145-UL;9157-UL;2205Add-On: 9110;9171-T;9159-T;2205Add-On: 9110;9171-T;9178-T;2205Add-On: 9110;9171-UL;9159-UL;2205Add-On: 9110;9171-UL;9178-UL;2205Add-On: 9114Add-On: 990345;3298;3288;3284;3285Add-On: HPR;2205;P310118;P342118;P316118Add-On: HPR;2205;P31011;P34211;P31611;P32111Add-On: HPR;2205;P310128;P342128;P316128;P321128Add-On: HPR;2205;P31012;P34212;P31612;P32112Add-On: HPR;2205;P310218Add-On: HPR;2205;P31021;P34221;P31621;P32121Add-On: HPR;2205;P31022;P34222;P31622;P32122Add-On: HPR;2205;P310318;P342318Add-On: HPR;2205;P31031;P34231;P31631;P32131Add-On: HPR;2205;P310328;P342328;P316328;P321328Add-On: HPR;2205;P31032;P34232;P31632;P32132Add-On: HPR;2205;P31052;P34252;P31652;P32152Add-On: HPR;2205;P31411;P32511;P34611;P32211Add-On: HPR;2205;P314128;P325128;P346128;P322128Add-On: HPR;2205;P31412;P32512;P34612;P32212Add-On: HPR;2205;P31421;P32521;P34621;P32221Add-On: HPR;2205;P31422;P32522;P34622;P32222Add-On: HPR;2205;P314318;P325318;P346318;P322318Add-On: HPR;2205;P31431;P32531;P34631;P32231Add-On: HPR;2205;P314328;P325328;P346328;P322328Add-On: HPR;2205;P31432;P32532;P34632;P32232Add-On: HPR;2205;P31452;P32552;P34652;P32252Add-On: HPR;2205;P325218;P346218;P322218Add-On: N/AAir CoreAir-CoreBezel Color: Bright AnodizedBezel Color: Brushed AluminumBezel Style: Super BezelClearCup/Hole Size - Metric - MM: 127mmCup/Hole Size - Metric - MM: 52.4mmCup/Hole Size - Metric - MM: 66.7mmCup/Hole Size - Metric - MM: 68.3mmCup/Hole Size - Metric - MM: 85.7mmCup/Hole Size - Metric - MM: 95.3mmCup/Hole Size - Standard - IN: 2 1/16inCup/Hole Size - Standard - IN: 2-1/16inCup/Hole Size - Standard - IN: 2-11/16inCup/Hole Size - Standard - IN: 2-5/8inCup/Hole Size - Standard - IN: 3-3/4inCup/Hole Size - Standard - IN: 3-3/8inCup/Hole Size - Standard - IN: 5inDial Color: BlackDial Color: SilverDigital Stepper MotorEmissions : Electronically AnnouncedEmissions : Emission verification to be determined in ACESEmissions : Legal USGauge Type: Boost/VacuumGauge Type: Fuel LevelGauge Type: Fuel PressureGauge Type: iCAN SpeedometerGauge Type: iCAN TachometerGauge Type: In-Dash TachometerGauge Type: Oil PressureGauge Type: Oil TemperatureGauge Type: Pedestal TachometerGauge Type: PyrometerGauge Type: SpeedometerGauge Type: Transmission TemperatureGauge Type: VoltmeterGauge Type: Water TemperatureIncludes Adapter/Fitting: 3/8" NPT and 1/2" NPT adapter fittingsIncludes Adapter/Fitting: 3/8in NPT and 1/2in NPT adapter fittingsIncludes Adapter/Fitting: 3256Includes Adapter/Fitting: T - FittingIncludes Mounting Hardware: 2230Includes Mounting Hardware: 3209Includes Mounting Hardware: 3245Includes Mounting Hardware: Bracket IncludedIncludes Sensor Unit: 2242Includes Sensor Unit: 2245Includes Sensor Unit: 2246Includes Sensor Unit: 2249Includes Sensor Unit: 2252Includes Sensor Unit: 2258Includes Sensor Unit: 5251Includes Tubing: 10 ft. nylon tubingIncludes Wire Harness: 5226Includes Wire Harness: 5227Includes Wire Harness: 5229Includes Wire Harness: 5251Includes Wire Harness: 880688Instruction Manual Part Number: 2650-1079Instruction Manual Part Number: 2650-1133Instruction Manual Part Number: 2650-1166Instruction Manual Part Number: 2650-1244Instruction Manual Part Number: 2650-1331Lens Style: FlatLife Cycle Status: AnnouncedLife Cycle Status: Available Only While Supplies LastLife Cycle Status: Available To OrderLife Cycle Status: Electronically AnnouncedLife Cycle Status: ProposedLife Cycle Status: ReleasedLife Cycle Status: SupersededLighting Color: WhiteLighting Color: White IncandescentLighting Type: IncandescentLighting Type: LEDMovement: ElectricOuter Bezel Diameter - Standard: 2 1/4inOuter Bezel Diameter - Standard: 2-1/4inOuter Bezel Diameter - Standard: 2-7/8inOuter Bezel Diameter - Standard: 3-13/16inOuter Bezel Diameter - Standard: 4-15/16inOuter Bezel Diameter: 2-1/4"Outer Bezel Diameter: 3-13/16"Pointer Color: Fluorescent RedProduct Type: Gauge BoostProduct Type: Gauge Fuel LevelProduct Type: Gauge Fuel PressProduct Type: Gauge Oil PressProduct Type: Gauge Oil TempProduct Type: Gauge Pyrometer (EGT)Product Type: Gauge SpeedometerProduct Type: Gauge TachometerProduct Type: Gauge Transmission TempProduct Type: Gauge VoltmeterProduct Type: Gauge Water TempRange: 0 100 PSIRange: 0-10Range: 0-100 PSIRange: 0-140 MPHRange: 0-15 PSIRange: 0-160 MPHRange: 0-1600 deg FRange: 0-2000 deg FRange: 0-8Range: 100-250 FRange: 100-260 deg FRange: 100-260 FRange: 100-340 deg FRange: 140-280 deg FRange: 30 IN HG/30 PSIRange: 73 Empty / 10 Full (NON LINEAR)Range: 8-18VRelated Item: 0423XLRelated Item: 0424XLRelated Item: 0447LXLSize - Metric - MM: 111.13mmSize - Metric - MM: 52.4mmSize - Metric - MM: 66.7mmSize - Metric - MM: 68.3mmSize - Metric - MM: 85.7mmSize - Metric - MM: 95.3mmSize - Standard - IN: 2 1/16inSize - Standard - IN: 2 5/8inSize - Standard - IN: 2-1/16inSize - Standard - IN: 3 3/4inSize - Standard - IN: 3 3/8inSize - Standard - IN: 3-3/4inSize - Standard - IN: 5inUniversal Parts: IncludedUpsell: P31421Upsell: P31521Upsell: P32221Upsell: P32521Upsell: P34621vehicle application data.